Del:  

Mangfoldighed

Teatret OM er en rummelig arbejdsplads, hvor vi hylder mangfoldighed og social inklusion og helt bevidst arbejder med en CSR policy. Vi har en fast medarbejder i en fleksjob stilling, vi tilbyder virksomhedspraktik for ledige og praktik for studerende.
Vores profil er international og interkulturel, hvilket betyder at vi er gode til at rumme mennesker med forskellige kulturelle baggrunde og begrænsede danske sprogkundskaber. Vi taler mange sprog på Teatret OM og lægger samtidig vægt på at have dansk som fællessprog. Sprogtræning indgår således som en helt naturlig del af forløbet, når vi har ledige flygtninge og indvandrere i praktik eller løntilskud eller ansatte fra andre lande.

Nyhedsbrev

Modtag seneste nyt om Teatret OMs
forestillinger, workshops og aktiviteter