Del:  

Kunstnerisk profil

Kernen i Teatret OM er tre stærke kunstneriske aktører:
Sandra Pasini og Antonella Diana, som grundlagde teatret i 1989 i Italien, samt Annemarie Waagepetersen, som kom til i 2001, da teatret var flyttet til Danmark.


Sandra Pasini
er Teatret OMs kunstneriske leder og tillige instruktør, skuespiller og musiker.
Se Sandras cv her.
Sandra har skrevet en række artikler om sit arbejde. Se mere her.
E-mail: sandra@teatretom.dk / tlf: +45 2011 0387

Antonella Diana er scenograf, billedkunstner og leder af Scenografisk Lab på Teatret OM.
Se Antonellas cv her.
E-mail: antonella@teatretom.dk / tlf: +45 5124 4467

Annemarie Waagepetersen er skuespiller, musiker og koordinator.
Se Annemaries cv her.
E-mail: annemarie@teatretom.dk / tlf: +45 5124 5778

Det kunstneriske arbejde:

Vores kunstneriske arbejde er rettet mod en udforskning af forholdet mellem skuespillerens dramaturgiske arbejde og de bildende kunstner.

Det, der interesserer os er at afprøve hvordan rummet, farverne og scenegenstandene forbinder sig med skuespillerens arbejde, således at det ikke kun bliver til forestillingens æstetiske udtryk, men til et rum, der åbner sig for forestillingen som dens egentlige hjemsted.

Den kreative proces:

I den kreative proces, udvikles skuespillerens materiale parallelt og i sammenhæng med det sceniske rum. Skuespilleren er den bærende kraft og det er derfor vores første opgave som teatergruppe at udvikle skuespillerens arbejdsredskaber, gennem fysisk og vokal træning. Herigennem skaber og bevarer vi den kunstneriske linje – vores ”natur” - som er med os når vi bevæger os ud i nye, kreative processer og i samarbejde med forskellige instruktører.

En forestilling fødes af spørgsmål – af nødvendigheden af at søge en identitet i den tid vi lever i, som kunstnere og som mennesker. Forestillingen fødes af ønsket om at kommunikere denne nødvendighed, gennem en fortælling bestående af fysiske handlinger, sange, ord, billeder og musik.

Nyhedsbrev

Modtag seneste nyt om Teatret OMs
forestillinger, workshops og aktiviteter