Del:  

Egnsteateraftale

Teatret OM er et egnsteater og fungerer under en egnsteateraftale indgået med Ringkøbing-Skjern kommune i henhold til lov om scenekunst (jf. LBK nr. 30 af 14/01/2014) og bekendtgørelse om egnsteatre (jf. BEK nr. 1099 af 26/10/2019).

"Aftalen skal tilvejebringe et langsigtet og aftalt grundlag for teatrets strategi og økonomi, som hviler på lovgrundlaget samt de politiske og økonomiske forudsætninger, der eksisterer på tidspunktet for aftalens indgåelse".

I aftalen er det særligt understreget at:

- Teatret OM er et egnsteater med fast spillested i Ringkøbing-Skjern Kommune. 

- Teatret OM driver teatervirksomhed i Danmark og i udlandet.

Læs hele aftalen.

 Alle egnsteatre evalueres.

Læs seneste evaluering fra 2015

Nyhedsbrev

Modtag seneste nyt om Teatret OMs
forestillinger, workshops og aktiviteter