Del:  

Om UR-NAT

 

Producent på UR-NAT 2022: Leo Sykes Libanio

Leo Sykes Libanio er en britisk teater- og filmforfatter og instruktør. Hun har siden 1998 været leder af det brasilianske Circo Teatro Udi Grudi, et kompagni af musikalske klovne, og har siden 1998 været instruktør for dette kompagni. Med dem har hun udviklet en stil baseret på det absurde, det komiske og det poetiske og laver musikalske klovneforestillinger for publikum i alle aldre. I forlængelse af Grotowskis Poor Theatre udviklede hun ideen om "fattigdommens rigdom", hvor alt gøres med så lidt som muligt. Derfor skal hver genstand på scenen tjene flere formål, idet dens fysik og betydning forandres i løbet af forestillingen. Brugen af genstande som narrative virkemidler gør forestillingen mindre afhængig af dialog, hvilket er en vigtig faktor, når man optræder internationalt eller for publikum, der måske ikke taler flydende engelsk eller måske endda er døve. Leo har også instrueret luftshows, stedspecifikke forestillinger, store teaterproduktioner og gadeteater. Hun skriver også manuskripter, har instrueret kortfilm og lavet dokumentarfilm.

 

Producer of UR-NAT 2022: Leo Sykes Libanio

Leo Sykes Libanio is a British theatre/film writer and director. She has been the director of Brazil’s Circo Teatro Udi Grudi, a company of musical clowns, since 1998. With them she developed a style of work based on the absurd, the comic, and the poetic, making musical clown shows for multi-generational audiences. Following on from Grotowski’s Poor Theatre she developed the idea of the ‘wealth of poverty’ whereby everything is done with as little as possible. So each object on stage needs to serve multiple purposes, having its physicality and meaning transformed during the show. The use of objects as narrative devices allows performance to be less dependent on dialogue, an important factor when performing internationally or for audiences who may not be fully fluent in English or, indeed, maybe deaf. Leo has also directed aerial shows, site-specific performances, large-scale theatre productions, and street theatre. She also writes scripts, directed short films, and made documentaries.

Nyhedsbrev

Modtag seneste nyt om Teatret OMs
forestillinger, workshops og aktiviteter