Nina The tea Lady

En vaskeægte Tea Lady, et livstykke der i 15 fornøjelige minutter underholder med alt hvad hun har:

En syngende og dansende Tea Lady byder på forfriskninger. Hun har dukker, en vogn med godter og masser af sjov at byde på.

Skuespillerinden Cinzia Ciaramicoli er italiensk og taler flydende engelsk - men stykket bruger ikke ord.

Nina: The Tea Lady er en teaterfigur, der er en del af “Insects: the climate swing”, der blev født i 2019 som et projekt for et bæredygtigt fællesskabsteaterprojekt.

Instrueret af Isabella Azdo Irlandini og opført af Cinzia Ciaramicoli fra ItinerAnts, er "Nina: The Tea Lady" et repertoire af 7 mikroforestillinger på 10-15 minutter hver, inspireret af insekter. De fleste af mikroforestillingerne er uden ord for at nå ud til et bredere internationalt publikum.

Skuespillerinden Cinzia Ciaramicoli er italiensk og taler flydende engelsk - men stykket bruger ikke ord.

 

Cinzia Ciaramicoli (UK - Italien)
Cinzia kom til teatret i slutningen af 80'erne, da hun opdagede det "tredje teater" og Odin Teatret.

Lige siden da har hun brugt teater som et redskab til at nå ud til lokalsamfund ved at optræde i utraditionelle rum og ved at bruge sine pædagogiske evner med børn med handicap og dårligt stillede unge.

Cinzia har boet og arbejdet i Rom (Italien), i Holstebro (Danmark), i Kuala Lumpur (Malaysia), i Melbourne (Australien), i Lyon (Frankrig) og bor nu i London (Storbritannien).

I alle de lande, hun har boet i, har Cinzia brugt kunsten til at nå ud til underprivilegerede samfund og skabt projekter, der har modtaget internationale priser.

 

 Forestillingen opføres på et lokalt plejehjem og er derfor lukket.

ENGLISH

A true Tea Lady. 15 enjoyable minutes with everything she's got:

A singing and dancing Tea Lady offers refreshments. She has dolls, a cart of goodies and lots of fun to offer. 

Nina: The Tea Lady” is a free theatrical character, part of the “Insects: the climate swing” born in 2019 as a project for a sustainable community theatre project.

Directed by Isabella Azdo Irlandini and performed by Cinzia Ciaramicoli from the ItinerAnts, “Nina: The Tea Lady” is a repertoire of 7 micro performances of 10 to 15 minutes each, inspired by insects. Most of the micro-performances do not use words, in order to reach a wider international audience.

The actress Cinzia Ciaramicoli is Italian and speaks fluent English - but the play doesn't use words.

 

Cinzia Ciaramicoli (UK – Italy)
Cinzia joined theatre in the late 80’s when she discovered the “Third Theatre” and Odin Teatret.
 
Ever since then she has used theatre as a tool to reach communities by performing in unconventional spaces and by using her pedagogical skills with children with disabilities and disadvantaged youth.
 
Cinzia lived and worked in Rome (Italy), in Holstebro (Denmark), in Kuala Lumpur (Malaysia), in Melbourne (Australia), in Lyon (France) and now she resides in London (UK).
 
In every country she lived, Cinzia used the arts to reach underprivileged communities creating projects that acclaimed international awards.

The show is performed in a local nursing home and is therefore closed.

 

 

 

 

 

 

Nyhedsbrev

Modtag seneste nyt om Teatret OMs
forestillinger, workshops og aktiviteter