Big Bugs

Hollandske Mr. Image Theatre er et satirisk gadeshow om biller som vokser til enorme størrelser af at mæske sig i junk food og madspild. Fire kæmpe insekter dukker op fulgt af Skovfogeden som prøver at få styr på situationen. En kaotisk happening kulminerer i et hyle-skægt koreograferet show, hvor Skovfogeden udsætter billerne for fitness og diæt, så de kan få deres originale størrelse tilbage

Big Bugs er en satirisk byforestilling om biller, der vokser til enorme proportioner på grund af forbruget af junkfood og madspild, som de finder i storbyerne. Fire enorme, livagtige biller dukker op midt i byen. Den "kafkaskiske" parade, der består af en kæmpe kakerlak, en enorm mariehøne, en egehjort. De ledsages af skovfogeden (talsmand for miljøorganisationen G.R.E.E.E.N.), som forsøger at få styr på situationen. "Der er ingen grund til panik", "Vi har alt under kontrol!" råber han, mens den forbløffede folkemængde krymper skrigende tilbage. Nummeret, der starter som en elektrificerende kaosskabende happening blandt publikum, kulminerer i et morsomt cirkel-show/optræden på et bytorv.

Big Bugs on facebook

 

 Dato, tid og sted - Date, time, venue

 

   Forestillingen er støttet af Statens Kunstfond

 

ENGLISH

Big Bugs with Dutch Mr. Image Theater is a satirical street show about beetles that grow to enormous sizes from mashing themselves into junk food and food waste. Four giant insects appear, followed by the forester who tries to control the situation. A chaotic happening culminates in a howling-funny choreographed show, where the forester exposes the beetles to fitness and diet so they can get their original size back.

A satirical urban show about the beetles who grow to enormous proportions because of consumption of junk food and food-waste they are finding in the big cities. Four huge lifelike beetles show up in the middle of the city. The ‘Kafkaesque’ parade, consisting of a giant Cockroach; an enormous Lady-bug; a Stag beetle and a Jewel beetle go on rampage through the streets, causing excitement and ‘mass-hysteria’ amongst the public. They are accompanied by The Forester (a spokesman for the environmental organization G.R.E.E.N) who is trying to get a grip on the situation. ’No need for panic’, ‘We have everything under control!’ he shouts, while the astonished crowd shrink back screaming. The act, which starts as electrifying chaos-generating happening among the audience, culminates in a hilarious circle-show/ performance on a city-square.

Nyhedsbrev

Modtag seneste nyt om Teatret OMs
forestillinger, workshops og aktiviteter